aurorarenholdaurorarenhold

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

 

Vi jobber aktivt med vårt HMS system og har levende rutiner som ivaretar dagens krav til god HMS og lovpålagte tiltak. Bedriftshelsetjenesten Oslo Akutten har vært vår mangeårige partner når det gjelder sykefraværsoppfølgingog veiledning. Ute hos våre kunder står det alltid en renholdsperm tilgjengelig med aktuelle HMS-datablader hvor de renholdsmidlene vi bruker er beskrevet.

Helse

Aurora Renhold AS har som målsetting å arbeide for at ansatte og andre, ikke utsettes for en uakseptabel helserisiko. Bedriften legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Derav iverksette tiltak som kan føre til lavere sykefraværved å benytte prosedyre for oppfølging av sykmeldte.

De ansatte skal melde fra om skader, tilløp til skader eller yrkesrettet sykdom, ved å fylle ut skademelding som leveres til nærmeste leder. Denne distribueres for videre behandling.

Miljø

Aurora Renhold AS utfører sine oppdrag slik at det fører til minst mulig skade på det interne så vel det eksterne miljø. Vi er en miljøbevisst bedrift som kun benytter miljøvennlige renholdskjemikalier. Aurora Renhold AS er et Svanemerket rengjøringsfirma.

Sikkerhet

Aurora Renhold AS skal utføre sin virksomhet på en slik måte at ansatte og andre ikke utsettes for en uakseptabel sikkerhetsrisiko. Vi er en pålitelig leverandør, kunde og samarbeidspartner. Dette omfatter også tap og/eller misbruk av bedriftens og våre kunders kunnskaper og materielle verdier. De ansatte skal bruke verneutstyr og sikkerhetsinnretninger der det er nødvendig.

Har du spørsmål? Ring oss nå

40060632/45880503

Åpningstider Man-Fri

Man – Fri 08:00 – 18:00

Trenger du å komme i kontakt?

post@aurorarenhold.no