Aurora Renhold tilbyr ulike typer gulvbehandling for bedrifter i Oslo og Viken. 

Gulvbehandling er en viktig del av renholdet og bør utføres med jevne mellomrom. Vi har det nødvendige utstyret, renholsproduktene og kompetanse for å behandle alle typer gulv. 

Les mer om gulvbehandlig

Aurora Renhold ble i 2018  en Miljøfyrtårnbedrift og oppfyller "strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk" i følge kravene på Miljøsertifikatet.

Smitterenhold

Hver dag bistår Aurora Renhold og vårt fagmiljø i kampen mot Covid-19 viruset. Vi gjør det vi kan best for å forebygge smitte og redusere risiko.

Hygienetiltak på arbeidsplassen

God håndhygiene er forebyggende ved alle typer luftveisinfeksjoner, også Covid-19, og ved å følge de konkrete rådene fra FHI i forhold til hygiene kan vi sammen bistå i kampen med å undertrykke viruset og gjøre omgivelsene rundt oss trygge.

Les mer om smitterenhold