Hvem er vi?

Aurora Renhold AS startet i 2013.  Vi har hele tiden hatt fokus på kundens behov og kvalitet på renholdet. Derfor sender vi våre ansatte til jevnlig kurs og mange av våre servicemedarbeidere har renholdsoperatør fagbrev. Våre renholdsmedarbeidere er veldig oppatt av å yte god service og de står ekstra på for å få til et tilfredstillende renhold. 

Aurora Renhold har siden oppstart vært opptatt av utviklingen som skjer í renholdsbransjen. Derfor ble vi et miljøfyrtårn i 2018. Vi er veldig opptatt av de ansattes rettigheter og ønsker å bidra til at flere kommer ut i jobb. Derfor har vi hatt ansatte fra blant annet Pøbelprosjektet. Vi har til og med sendt våre ansatte på norskkurs for å bidra til økt integrering i det norske samfunnet. 

Vår siste miljørapport finner du her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/140527 

Du kan også henvende deg til oss for å få siste miljørapport.