...

Smitterenhold

Smittefrie Lokaler

Målet med desinfisering er å fjerne eventuell smitte som befinner seg i rommet. Desinfiserende er en effektiv metode for å sørge for et rent og smittefritt lokale. Bakterier og virus kan overleve i alt fra timer til døgn på ulike overflater. I felleslokaler som kontor eller butikk, vil vask og desinfeksjon være et nødvendig tiltak for å fjerne smittefaren. Spesielt i tider hvor smittefaren er ekstra stor, er det viktig at rengjøringen blir utført grundig.

Kvinne fra aurora renhold som driver med daglig renhold

Smitterenhold

Vi har høy kompetanse innen vask som inngår som spesialrenhold. Ved desinfisering og smittevask benytter vi effektive og desinfiserende

produkter som er testet og dokumentert. Er det behov bruker vi også foggere, en maskin som sørger for å fjerne bakterier på vanskelig tilgjengelige steder siden kjemien er i luftform.

Med våre prosedyrer innen desinfisering sikrer vi at området blir rent og smittefritt.

Smittefrie Lokaler

Alle kunder hos Aurora Renhold får tilgang til antibakterielle produkter, som inneholder et desinfiserende middel til å rengjøre gjenstander og overflater. I tillegg til grundig vask gjennomført av våre renholdere, er det viktig at man rengjør hender, gjenstander og overflater jevnlig.

Til tider kan det være vanskelig å få tak i antibakterielle produkter. Derfor hjelper vi til for å sørge for at alle våre kunder har dette lett tilgjengelig.

Smitte

Hold lokalene fri for for bakterier og virus.

Antibakteriell

Antibac er en god bidragsyter til mindre smitteoverføring blandt folk.

Sertifiseringsbevis

Vi holder høy standard og det vises gjennom sertifiseringsbevis.

Kontakt Oss

Ta kontakt via skjema for å avtale et møte for vask av ditt bygg.

Fortell oss hvilke tjeneste du ønsker så kontakter vi deg så fort vi kan. 

Telefon:

458 80 503

Email:

post@aurorarenhold.no

Adresse

Caspar Storms vei 12, 0664 Oslo

Åpningstider:

Man - fre: 07:00 - 16:00

Kontakt oss

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.