smittefritt lokale

Målet med desinfisering er å fjerne eventuell smitte som befinner seg i rommet. Desinfiserende er en effektiv metode for å sørge for et rent og smittefritt lokale. Bakterier og virus kan overleve i alt fra timer til døgn på ulike overflater. I felleslokaler som kontor eller butikk, vil vask og desinfeksjon være et nødvendig tiltak for å fjerne smittefaren. Spesielt i tider hvor smittefaren er ekstra stor, er det viktig at rengjøringen blir utført grundig.

Slik utfører vi desinfisering og smittevask

Vi har høy kompetanse innen vask som inngår som spesialrenhold. Ved desinfisering og smittevask benytter vi effektive og desinfiserende

produkter som er testet og dokumentert. Er det behov bruker vi også foggere, en maskin som sørger for å fjerne bakterier på vanskelig tilgjengelige steder siden kjemien er i luftform.

Med våre prosedyrer innen desinfisering sikrer vi at området blir rent og smittefritt.

Antibakterielle produkter til våre kunder

Alle kunder hos Aurora Renhold får tilgang til antibakterielle produkter, som inneholder et desinfiserende middel til å rengjøre gjenstander og overflater. I tillegg til grundig vask gjennomført av våre renholdere, er det viktig at man rengjør hender, gjenstander og overflater jevnlig.

Til tider kan det være vanskelig å få tak i antibakterielle produkter. Derfor ønsker vi å sørge for at alle våre kunder har dette lett tilgjengelig.